Dokument króla Władysława Jagiełły dotyczący lokacji miasta Tyrawy

Dokument króla Władysława Jagiełły dotyczący lokacji miasta Tyrawy na prawie magdeburskim przez Matiasza ze Zboisk w 1425 r., spisany po łacinie na karcie pergaminowej o wymiarach 53 x 22-31 cm. Źródło: Biblioteka Jagiellońska.

Akt został wydany w Przyszowie, zamku myśliwskim położonym w okolicach Puszczy Sandomierskiej. Król polował, ale też zajmował się sprawami urzędowymi.

Dokument można zobaczyć na stronie Polony: https://polona.pl/item/dokument-krola-wladyslawa-jagielly-dotyczacy-lokacji-miasta-tyrawy-na-prawie-magdeburskim,OTExMzY5MzU/